Moa Schulman shop
Stiftet av Linda Holmer och Ina Marie Winther Åshaug (Dockhaveri förlag)

Stiftet av Linda Holmer och Ina Marie Winther Åshaug (Dockhaveri förlag)

220 SEK
Stiftet är en rikt illustrerad bilderbok för unga vuxna eller vuxna som en gång varit unga. Berättelsen ställer frågor kring ansvar och identitet. Hur ska man kunna sätta gränser, eller ens veta om någon överskrider dem, om det viktigaste är att andra tycker att man är okej? Kanske är det bara den som står utanför och betraktar bilderna längre som får svar.

Ina Marie Winther Åshaug växte upp i Nordnorge och har tagit examen vid konsthögskolan i Trondheim. Hon arbetar oftast i små format på papper eller mdf i tekniker såsom blyerts, akryl, äggoljetempera och olja. Även om bildvärlden i regel är figurativ framträder ofta abstrakta element där ytan själv är i fokus. Hon har medverkat på en rad utställningar både i Norge och Sverige.

Linda Holmer är adjunkt i design med inriktning på bild och berättande på HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Hon undersöker både som lärare och i egen praktik de hålrum som uppstår mellan text, bild och läsare i olika åldrar. Stiftet är Lindas tredje bilderbok.

Stiftet ges ut av Dockhaveri förlag